“Parrot in the middle 2” nr. 016

Laves kun i rektangulære størrelser